Pasen: yes, we can!


Paasmorgendienst in FloraHolland

Zou het eigenlijk wel echt gebeurd zijn, die opstanding van Jezus? Veel mensen denken het wel eens bij zichzelf. Want wat nou als het alleen maar een verzinsel blijkt te zijn. Een grote droom waar iedereen maar achteraan loopt? Tijdens de Paasmorgendienst zal ds. Hans van Ark bewijzen dat de opstanding feitelijk waar gebeurd is.

De jaarlijkse Paasmorgendienst vindt plaats op zondag 8 april om 10.00 uur. Het bewijs zal duidelijk maken dat de opstanding als historisch feit onomstreden is. Maar wat doet dat historisch bewezen feit nu met u en jou in 2012? Kan een mens op de Paasmorgen van 2012 nog iets met wat er destijds in die tuin in Jeruzalem is gebeurd? Met een knipoog naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen die dit najaar gehouden zullen worden, is het thema: Pasen: yes, we can! In de dienst zal Destiny, naast het begeleiden van de samenzang, ook eigen nummers spelen.

Hans van Ark

Hans van Ark is getrouwd met Jenny de Leeuw en samen hebben ze vier kinderen (twee jongens en twee meiden) in de leeftijd van 31 tot 22 jaar. Van Ark heeft in Groningen fiscaal recht en economie gestudeerd. Opgeleid tot jurist/econoom gaf hij lange tijd als directeur leiding aan Scouting Nederland. Op 40-jarige leeftijd is hij theologie gaan studeren, werd in 1999 dominee en is sindsdien verbonden als predikant aan de Pauluskerk (PKN) in Wezep. Sinds september 2008 is hij drie dagen in de week werkzaam als programma-manager missionaire vernieuwing en kerkgroei van de PKN.

Destiny

De band Destiny is in 1997 opgericht. De naam van de band wordt geïnspireerd door de bestemming of het doel dat de bandleden hebben. Met hun muzikale talent zetten zij zich in om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Destiny ziet het als roeping en uitdaging om met hun begeleiding een belangrijke bijdrage te leveren om de gezongen woorden over de opgestane Heer volledig tot hun recht te laten komen en kijken er naar uit om het Paasfeest met u te mogen vieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Archief